Kontaktujte nás

Webové stránky Univerzity Komenského a jej súčastí vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade dobre zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Prijatie na štúdium a študijné záležitosti

Ak máte záujem o prijatie na štúdium niektorého študijného programu, najprv vyhľadajte na stránke Informácie o štúdiu konkrétny študijný program. S ďalšími otázkami sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Ekonomický úsek a PaM

Kontakty na pracovníčky ekonomického úseku i personálneho a mzdového oddelenia sú uvedené na stránke Ekonomický úsek a PaM.

Oficiálna korešpondencia

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s jednotlivými pracoviskami fakulty (Badín, Bratislava, Nitra) sú uvedené na stránke Súčasti fakulty.

Vyhľadávanie osôb

Aplikácia Vyhľadávanie slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Pripomienka ku konkrétnej stránke

Ak máte pripomienku ku konkrétnej webovej stránke, využite linku na osobu zodpovednú za túto stránku - je uvedená na jej spodnom okraji.

Pripomienky k celej prezentácii RKCMBF UK

Webová prezentácia Univerzity Komenského a jednotlivých fakúlt v súčasnosti už nevyhovuje požiadavkám na prístup k informáciám na internete. V priebehu najbližších mesiacov plánujeme nasadiť úplne nové webové stránky a privítať Vás na novom webe.