Čo je RSS

RSS - (Really Simple Syndication) je forma, ako sledovat najnovšie články spravodajského charakteru, ktoré pribudli na stránke v inštalovanom programe ( FeedReader , RssReader, NewzCrawler a.i. ), bez potreby návštevy stránky.
V prípade že na stránke pribudne článok, v programe sa zobrazí oznam s nadpisom, krátkym popisom a možnosťou načítania celej správy. Zminimalizujete si tým nielen tok dát v sieti, ale ušetríte si tým aj čas potrebný na prehľadávanie stránok.

RSS nachádza využitie pri všetkom, čo je možné zredukovať na malé články, napr. "novinky na stránke" alebo "história verzií programovej aplikácie" a podobne. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe. Takýto program, nazývaný tiež RSS agregátor, pristupuje v užívateľom stanovených intervaloch na RSS súbor umiestnený na danom serveri na Internete a sleduje zmeny. Ak na serveri pribudne článok, táto skutočnosť sa následne prejaví pridaním článku do RSS kanála. Po načítaní zmeny RSS agregátorom tento novú správu zobrazí a označí ako nečítanú.

 

RSS kanály RKCMBF UK:

Kalendár podujatí
Kalendár podujatí na Univerzite Komenského

Novinky
Novinky na Univerzite Komenského