Vzdelávacie a informačné služby UK

Elektronické vzdelávanie

e-Learning UK

e-Learning RKCMBF

Externé informačné zdroje

Externé informačné zdroje prístupné pre UK

Školenia a kurzy

Centrum informačných technológií UK organizuje školenia z oblasti informačných technológií pre zamestnancov UK. Jedná sa o administratívnych a pedagogických pracovníkov,tiež o stredný a IT manažment a o odborných pracovníkov informačného systému univerzity.

Školenie je pre zamestnancov univerzity bezplatné, koná sa spravidla v pracovnom čase a navyše, až na výnimky, v priestoroch rektorátu. Kurzy sú koncipované tak, aby sa ich mohli zúčastniť tak začiatočníci, ako aj pracovníci, ktorí ovládajú základné zručnosti a potrebujú sa zdokonaliť. Preto boli kurzy rozdelené do jednotlivých modulov a v rámci modulov aj do úrovní podľa náročnosti.

Kompletné informácie o školeniach sa nachádzajú na stránke školení.

Prihlásiť sa na kurzy je možné na http://kurzy.uniba.sk/.
Stránka vyžaduje prihlásenie celouniverzitným L1 heslom - viď Univerzitné heslá.

 

 

Informačné zdroje a návody

Slobodný softvér

Čo je to slobodný softvér [pdf]

Základné informácie o slobodnom softvéri je možné nájsť na tejto stránke.

Bezpečnosť

Základné informácie o zabezpečení počítača je možné nájsť na tejto stránke.

Online hrozby a ochrana proti nim [pdf, CZ] - základné používateľské povedomie ohľadom zombí, vírusov, spamov, krádeží identít a pod. (Zdroj: Technet.cz)

Jednoducho spracované pravidlá počítačovej bezpečnosti [pdf, CZ].

Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov

Informácie o využívanie obrázkov, fotografií, prípadne iných materiálov z rôznych zdrojov na internete a o základnom povedomí o slobodných licenciách pre publikovanie obsahu sú uvedené v tomto článku.