Mobilné pracoviská

Mobilné pracoviská sú určené na podporu pedagogického procesu v jednotlivých učebniach, ktoré nie sú vybavené multimediálnou technikou, na zabezpečenie seminárov, konferencií a ďalších fakultných podujatí.

Mobilné pracovisko tvorí dataprojektor a notebook s príslušnými doplnkami umožňujúcimi používanie v teréne. V prípade potreby je možné konfiguráciu rozšíriť o profesionálnu audio techniku na ozvučenie väčších priestorov a na vyhotovenie kvalitného audio záznamu.

Bratislava

Aktuálne sú k dispozícii tieto mobilné pracoviská:

  • MOB1 - prenosné pracovisko - dataprojektor a notebook;
  • MOB2 - prenosné pracovisko - dataprojektor a notebook;
  • MOB3 - len prenosný dataprojektor, PC/notebook si zabezpečuje vyučujúci;
  • MOB4 - prenosné pracovisko - dataprojektor a notebook;
  • MOB5 - prenosné pracovisko - dataprojektor a notebook.

Rozpis rezervácií a využitie jednotlivých zostáv je možné sledovať v rezervačnom systéme GLPI.
(Pozor, zmena! Vzhľadom na poruchu servera je systém GLPI dočasne presunutý na iný server).

Upozornenie: Do rezervačného systému majú prístup vyučujúci, ktorí žiadali o mobilnú techniku pre svoje predmety. Na prihlasovanie do systému GLPI sa používa univerzitný login a L0 heslo.