Bezpečnostné certifikáty

V prípade, že webový prehliadač nepozná certifikačnú autoritu pre zabezpečený prenos (SSL/TLS šifrovanie - https stránky), vypíše varovanie o nedôveryhodnej certifikačnej autorite. Dôvody môžu byť nasledovné:

  1. prezerač nepozná certifikačnú autoritu;
  2. certifikát je podvrhnutý, čo znamená bezpečnostné riziko;
  3. chyba certifikátu (nemožnosť overiť certifikát, expirácia certifikátu a pod.).

Viaceré webové sídla UK používajú certifikáty podpísané vlastnou certifikačnou autoritou UK. V tomto prípade sa jedná o neznámu certifikačnú autoritu pre webový prehliadač, ktorej certifikát je možné prehliadačom akceptovať.

Akceptácia certifikátov webovým prehliadačom nevedie k dobrým bezpečnostným návykom užívateľov (viď možnosti 2. a 3.), preto je vhodné nainštalovať certifikát univerzitnej certifikačnej autority.

 

Webové stránky spojené s inštaláciou certifikátu certifikačnej autority UK:

Kompletné informácie o Koreňovej certifikačnej autorite UK je možné nájsť na kca.uniba.sk