Na prihlásenie k centrálnym informačným systémom a službám Univerzity Komenského (AIS2, WiFi, CDO a pod.) je potrebné celouniverzitné heslo, resp. prístupový kód.

 

Celouniverzitné heslo (heslo L1)

Prístupové heslo je primárnym prostriedkom pre overenie identity používateľa pri komunikácii s univerzitou. Je potrebné na prihlásenie do mnohých systémoch, preto je treba si ho zapamätať a používať ho bezpečne:

  • heslo nikomu neprezrádzať, neposielať ho e-mailom a nehovoriť ho do telefónu;
    dané heslo používať len na univerzitných stránkach;
  • treba sa prihlasovať z bezpečných počítačov – pozor na počítače zavírené, ktoré dokážu odchytávať zadávané heslá;
  • v prípade podozrenia, že heslo je prezradené, treba si ho okamžite zmeniť;
  • pri ústnej, telefonickej ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od užívateľa heslo nikdy nepožaduje!

Možnosti zmeny hesla

  1. ak svoje heslo viete, môžete si ho zmeniť na stránke zmeny prístupového hesla;
  2. ak svoje heslo neviete a v našej databáze sa nachádza záznam o vašom mobilnom telefónnom čísle, na stránke zmeny hesla prostredníctvom SMS si môžete nechať zaslať nové heslo cez SMS;
  3. ak nie je možné zaslanie hesla cez SMS, osobne navštívte fakultného správcu hesiel (pre RKCMBF je to Technický správca IIKS, č.d. 116);
  4. ak sa nemôžete osobne dostaviť, po dohode s Vašim správcom hesiel Vám ten môže zaslať nové heslo poštou. Heslá NEPOSIELAME e-mailom.

 

Prístupový kód (heslo L0)

Prístupový kód sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity. Tiež je použitý pre prístup k službe WiFi Eduroam a k fakultnej službe GLPI (viď stránka Mobilné pracoviská).

Prístupový kód je možné zistiť na základe svojho univerzitného preukazu na stránke: https://cdo.uniba.sk/public/findPK

 

Používateľské meno (login)

Každý používateľ informačných systémov a služieb UK má svoje jedinečné používateľské meno.

Používateské meno je možné taktiež zistiť na základe svojho univerzitného preukazu na stránke: https://cdo.uniba.sk/public/findPK

 

Ďalšie služby CDO

Ďalšie služby Centrálnej databázy osôb (CDO) je možné nájsť na stránke CDO.

 

Upozornenie: používateľské meno (login) i heslá L0 a L1 sa nevzťahujú na prístup do lokálnej počítačovej siete RKCMBF a k schránkam emailového servera fakulty.
Prihlasovacie údaje do siete RKCMBF a k poštovým schránkam generuje technický správca IIKS na RKCMBF každému novému užívateľovi osobitne.
To isté platí i pre teologické inštitúty a detašované pracovisko fakulty, na ktorých prihlasovacie údaje generujú poverení pracovníci.