Telefónne čísla a klapky

V novembri 2011 bola stará analógová ústredňa v sídle fakulty v Bratislave nahradená novou digitálnou a IP ústredňou (IP-PBX) Panasonic KX-NCP 1000, ktorá prostredníctom pripojenia TCP/IP od júna 2012 využíva služieb telekomunikačného operátora GTS.

Nová telefónna ústredňa a zmena telekomunikačného operátora znamenajú pre používateľov nasledovné:

 • všetky klapky sú dovolateľné priamo zvonka, pričom nové telefónne čísla fakulty začínajú prefixom 32777, ku ktorému sa pripája číslo klapky:

+ 421 2 32 777 xyz

xyz - číslo doterajšej klapky

 • väčšina pôvodných telefónnych čísiel zostala zachovaná (predovšetkých číslo vrátnice: 02 544 32 396) ako alternatíva k novým číslam;
 • spôsob volania zvnútra zostáva nezmenený (prostredníctvom predvoľby 9).

Aktuálne telefónne čísla sú uvedené na webových stránkach konkrétnych pracovísk fakulty.

 

Zmeny v telefonovaní

Vzhľadom na špecifiká novej ústredne a jej internetového pripojenia k telekomunikačnému operátorovi upozorňujeme na nasledovné zmeny:

 • po zdvihnutí slúchadla zneje kontinuálny tón - v tomto stave je možné zadávať voľbu (či už klapku alebo predvoľbu 9 pre telefonovanie von);
 • po stlačení predvoľby 9 (telefonovanie von) zaznieva vyšší kontinuálny tón - v tomto stave je možné zadávať vonkajšie telefónne číslo;
 • vonkajšie telefónne číslo je vždy regionálne telefónne číslo, t.j. prefix + číslo. Platí to aj pre bratislavské telefónne čísla, ktoré treba zadávať s prefixom 02.

  Telefónne prístroje

  Nová IP-PBX Panasonic KX-NCP 1000 beží v duálnom režime, t.j. spravuje doterajšie koncové zariadenia (telefónne prístroje) pracujúce v analógovom alebo digitálnom režime i nové prístroje, ktoré pracujú na protokole IP (IP telefóny).

  Použité IP telefóny je možné používať i nastavovať podľa informácií uvedených na stránke Panasonic KX-NT321.