Fakultná knižnica v Bratislave - interný vchod

Prístupový systém do fakultnej knižnice umožňujúci priamy prístup pedagógov, doktorandov a zamestnancov do Sály Aquinas pre študijné a pedagogicko-vedecké účely.

Prístupový systém využíva vlastné čipové karty a nie je napojený na celouniverzitnú databázu osôb (CDO).

O čipovú kartu možno požiadať technického správcu IIKS fakulty, ktorý ju vydáva na základe povolenia vedúcej knižnice.