Webové sídlo Univerzity Komenského bolo vytvorené s ohľadom na znevýhodnených používateľov, aby mal každý návštevník prístup ku všetkým zverejneným informáciám vo forme, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám a špecifickým podmienkam. Pre poskytnutie plnej funkcionality a univerzálneho prístupu obsahuje webové sídlo Univerzity Komenského a jej vybraných fakúlt viaceré funkcie popísané na tejto stránke, ktorých cieľom je uľahčiť navigáciu a prístup k informáciám bez ohľadu na použitý systém či druh znevýhodnenia. Všeobecný návod a tipy ako efektívne pracovať s novým webovým sídlom Univerzity Komenského nájdete na stránke O webovom sídle

Klávesové skratky pre uľahčenie navigácie

Klávesové skratky umožňujú rýchlu a pohodlnú navigáciu, ako aj sprístupňujú niektoré inak ťažko dostupné funkcie.

  • Alt+s Preskočiť navigačné prvky a prejsť na obsah
  • Alt+0 Prehlásenie o prístupnosti a zoznam použitých klávesových skratiek
  • Alt+1 Titulná stránka
  • Alt+3 Mapa sídla
  • Alt+4 Vyhľadávanie
  • (Alt+5 Často kladené otázky )
  • Alt+6 Návod na použitie webového sídla
  • Alt+7 Formulár pre odoslanie spätnej väzby
  • Alt+8 Prehlásenie o autorských právach a podmienky použitia
  • Alt+9 Kontakt

Kombinácia klávesových skratiek Alt+ funguje v súčasných internetových prehliadačoch v prostrediach MS Windows, Linux, BSD. Pod inými operačnými systémami sa použitie klávesových skratiek môže mierne odlišovať (napr. Ctrl+ v prostredí Mac OS).

Univerzálny dizajn

Vytvorenie úplne nového sídla nám umožnilo využiť súčasné technológie v prospech lepšej prístupnosti pre každého. Logické členenie informácií na povrchu je umocnené fexibilnou štruktúrou stránok, aby si ich mohli používatelia so špecifickými požiadavkami prispôsobiť. Vďaka oddeleniu obsahu a formy je možné písmo i rozmer stránok meniť podľa potreby a stránky sú rovnako prístupné aj z mobilných zariadení.

Textová verzia

Sídlo neobsahuje samostatnú textovú verziu, pretože oddelením obsahu od formy a kvalitným sémantickým členením môžu všetci používatelia, ktorí vyžadujú prácu s textovou verziou, pristupovať k sídlo pomocou svojho obľúbeného nástroja. Vypnutím formátovania pomocou kaskádových štýlov sú stranky prístupné v akomkoľvek textovom prehliadači.

Neboli niektoré časti sídla Univerzity Komenského pre vás dostatočne prístupné?

Náš tím venoval veľa času návrhu prístupného sídla a jeho testovaniu. Napriek tomu je možné, že niektoré časti neboli prístupné alebo zvolený spôsob nevyhovoval práve vašim špecifickým potrebám. Prosíme vás napíšte nám, ak sa pri práci s našim sídlom zaznamenali problémy s ich prístupnosťou alebo ak máte nápad, ako by sme mohli prístupnosť webového sídla Univerzity Komenského ešte zdokonaliť. Ďakujeme.