Zvukári

Bratislava

Zvukári tvoria jednu zo služieb kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorá po technickej a personálnej stránke zabezpečuje ozvučenie a archivovanie zvukových záznamov z rôznych prednášok a podujatí RKCMBF a kňaského seminára.

Zozname niekoľkých zvukových záznamov je možné nájsť na tejto stránke (prístupné len z lokálnej siete fakulty v Bratislave).

Počas akademického roka zvukári zabezpečujú aj priame audio prenosy z rôznych podujatí fakulty i kňazského seminára v Bratislave.