Študentské časopisy

ADSUM

Časopis bratislavských bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.adsum.sk

GORAZD

Časopis nitrianskych bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.ksnr.sk/gorazd.

XAVER

Časopis badínskych (banskobystrických) bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.xaver.sk/casopis-xaver.