Seminárne knižnice

Bratislava

Databázu kníh knižnice Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda je možné nájsť na tejto stránke.

[Táto knižnica je prístupná len z lokálnej siete fakulty v Bratislave.]

Nitra

On-line služby knižnice Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Badín

On-line služby knižnice Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.