O systéme AIS2

Akademický informačný systém (AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Vývoj AIS je zabezpečovaný Centrom aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

AIS2 na Univerzite Komenského nahrádza doterajší akademický informačný systém ŠTUDENT.

Dôležitou zmenou pre akademickú obec UK je skutočnosť, že na rozdiel od systému ŠTUDENT, ktorý bol spravovaný pracovníčkami a pracovníkmi študijných oddelení, AIS2 je interaktívny systém, do ktorého s príslušnými právami a povinnosťami vstupujú nielen študijné oddelenia, ale aj pedagógovia a študenti.

 

Prihlásenie do AIS2

Do Akademického informačného systému je možné sa prihlásiť prostredníctvom Portálu UK: moja.uniba.sk.

V prípade problémov s prihlásením do AIS2 (nesprávny login, resp. heslo) je treba postupovať podľa návodu uvedeného na stránke Univerzitné heslá.

 

Elektronicke prihlasovanie uchádzačov o štúdium

Prostredníctvom Akademického informačného systému je možné uskutočňovať elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na I., II., spojený I. a II. i na III. stupeň štúdia.

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium je k dispozícii na: e-prihlaska.uniba.sk

Návody na prihlásenie určené pre uchádzačov sú k dispozícii na stránke Príručky AIS2.

 

Podpora AIS2

Schéma a popis podpory je možné nájsť na stránke Podpora AIS2.

Príručky, návody a animované tutoriály sú k dispozícii na stránke Príručky AIS2.

Obrazový návod na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov je možné zobraziť ako obrázok [jpg], resp. prevziať ako dokument [pdf].

Podporované a otestované webové prehliadače a operačné systémy, nastavenie prehliadačov a známe obmedzenia sú uvedené v dokumente Webové prehliadače a ich nastavenie [pdf].

Najčastejšie kladené otázky a odpovede (používateľ študent) sú k dispozícii na stránke Otázky a odpovede.

 

Správcovia AIS2

Zoznam centrálnych a fakultných správcov AIS2 je uvedený na stránke Kontakty na správcov AIS2.