AIS2  Elektronická pošta / Office365  WiFi

Certifikáty  Univerzitné heslá  Vzdelávacie a informačné služby a zdroje

Mobilné pracoviská  Prístupové systémy  Telefónia

Portál centrálnych služieb UK - Moja UKCentrum IT

Centrum informačných technológií na RKCMBF UK.

Prodekan pre IIKS

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 107

Technický správca IIKS a fakultný správca IT

Mgr. Ing. Peter Šantavý

Tel. + 421 2 32 777 116

Pracovníci Centra IT na RKCMBF UK

Správkyňa IT na RKCMBF v Bratislave

Mgr. Ing. Jela Rusinová

Tel. + 421 2 32 777 116

Správca IT na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne

Mgr. Peter Vetrák

Správca IT na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Ing. Jozef Broniš

Legislatíva IT

Predpisy UK       Predpisy RKCMBF UK

Centrum IT na UK

Stránky CIT UK obsahujú informácie o jednotlivých službách IT, novinkách, projektoch z oblasti informačných technológií na UK a taktiež kontakty na pracovníkov CITu na jednotlivých súčastiach UK.

Moja Univerzita Komenského

Portál Univerzity Komenského moja.uniba.sk slúži ako brána k centrálnym informačným systémom a službám informačných technológií Univerzity Komenskeho.